Posted on

Vara hemma när städningen utförs

Tips på att känna sig säkrare 

Det finns också några tips som kan fungera bra. Till exempel att vara hemma när städningen utförs. Att gå runt och inspektera varje steg som arbetaren tar är förstås varken optimalt eller schysst. Men att vara hemma under arbetets gång gör att risken för att något från hemmet försvinner minskar drastiskt. 

Att vara flera personer hemma kan också hjälpa. I en tid där fler och fler känner sig osäkra för sin personliga säkerhet kan något som överfall vara en orolighet. Är man flera personer hemma samtidigt minskar även risken för det. Dåliga saker kan alltid hända. Men att en ensam städare, som är där för att utföra ett arbete, skulle utföra ett brott av något slag är inte sannolikt. Men desto fler personer som är närvarande desto mindre troligt är det att något dåligt händer. Det gäller de allra flesta tänkbara sakerna dessutom.